Fûgelwacht Aldwâld, een begrip in de omgeving

Fûgelwacht Aldwâld bestaat in 2020 maar liefst 75 jaar. Vijfenzeventig jaar geleden zagen de toenmalige oprichters al het belang in van weidevogelbeheer. Werd dat beheer toen al belangrijk gevonden........ Nu, anno 2020, kunnen we gerust stellen dat actief weidevogelbeheer noodzakelijk is. Als vogelwacht proberen we ons steentje bij te dragen, maar wij doen dat natuurlijk niet alleen. Weidevogelbeheer begint in de eerste plaats bij de boeren/terreinbeheerders met hart voor de (weide)vogels. Samen met hen maken we ons sterk voor een gezonde weidevogelstand. Lokaal binnen het wachtgebied Aldwâld en in breder verband binnen het agrarisch collectief Kollumer Grien en de Noardelike Fryske Wâlden (NFW).

Ieder voorjaar zijn onze nazorgers te vinden in het 'vrije veld'. Registratie, bescherming en monitoring van de weidevogels....... en ondertussen genieten van al het moois dat de natuur en het landschap ons biedt. Op deze website informeren wij u over de werkzaamheden die de Fûgelwacht uitvoert. In de fotoalbums ziet u foto's van wat wij zoal in het veld tegenkomen.

lees meer

Bescherming weidevogels

Bescherming andere vogels

Jeugd

Vanellus

Vanellus is het magazine van de BFVW dat 6 maal per jaar verschijnt. In Vanellus lees je onder andere verhalen en belevenissen van vogelwachters. Maar ook interessante informatie over ontwikkelingen rondom de Friese agrarische natuur en over allerlei soorten vogels. Het magazine bevat mooie foto’s die tot de verbeelding spreken.

lees meer

Over de BFVW

De BFVW is een vereniging van 110 lokale vogelwachten in Fryslân. Zij behartigt de belangen van deze verenigingen, ondersteunt ze daar waar nodig en maakt zich sterk voor het verbeteren van de omstandigheden voor weidevogels. En dat is hard nodig, want het gaat steeds slechter met vogels die horen in het Friese cultuurlandschap. Denk hierbij aan de grutto, kievit en de ljip dat een symbool is voor vele Friezen.

lees meer

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden