Onze Vogelwacht

Onze Vogelwacht

De vereniging Fûgelwacht Aldwâld is opgericht d.d. 15 november 1945.

In het algemeen zijn vogelwachten in Friesland bekend vanwege de werkzaamheden die zij uitvoeren ter bescherming van de weidevogels. Maar voor veel vogelwachten, waaronder Fûgelwacht Aldwâld, geldt dat de doelstelling en het werkveld veel breder is. In artikel 2 van de verenigingsstatuten is vastgelegd dat de Fûgelwacht Aldwâld tot doel heeft:

“de instandhouding en – voor zover mogelijk – uitbreiding van de flora en fauna en avi-fauna in het bijzonder met name in de gebieden resorterende onder de plaats Oudwoude”

Naast het beschermen en monitoren van weidevogels geeft de Fûgelwacht Aldwâld onder meer invulling aan deze brede doelstelling middels:

  • monitoring niet-weidevogels, met name eendachtigen, in het weidevogelgebied rondom Oudwoude;
  • het beheer en onderhoud van een eendenhuisje, ooievaarsnest en (oever)zwaluwwand nabij de Sânwielen oostelijk van Oudwoude;
  • het beheer en onderhoud van een mobiele vogelkijkhut;
  • het voeren van overleg en onderhouden van contacten met diverse instanties en organisaties, waaronder agrariërs/terreinbeheerders, collega-vogelwachten, agrarisch collectief It Kollumer Grien, vereniging Noardelike Fryske Wâlden en Wild Beheers Eenheid ‘De Lauwers’;
  • het beheer en onderhoud, inclusief monitoring van de ‘opbrengsten’ van circa 60 nestkasten (meest mezenkasten) in en rondom Oudwoude;
  • het om de twee jaar knotten van ruim 20 wilgen langs de Wygeast direct noordelijk van Oudwoude;
  • het jaarlijks organiseren van een educatieve en gezellige filmavond;
  • het middels jaarlijkse tellingen monitoren van de zwaluwstand (boerenzwaluw, huiszwaluw, oeverzwaluw en gierzwaluw) in en rondom het dorp Oudwoude.

 De vereniging is aangesloten bij de overkoepelende Bond van Friese VogelWachten (BFVW).

 

Wachtgebied Fûgelwacht  Aldwâld

Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van het wachtgebied (rode lijn). De blauwe driehoekjes presenteren de nestkastjes die we als Fûgelwacht onderhouden. Ter hoogte van de Sânwielen (grote driehoek met zwarte rand) beheren en onderhouden we een eendenhuisje, ooievaarsnest en zwaluwwand.

wachtgebied

 

 

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden