Nieuws

Fûgelwacht Aldwâld - Afscheid Bouwe Rekker en drone-plannen

Bouwe heeft maar liefst 12 jaar zitting gehad in het bestuur van de wacht. Niet alleen weidevogels liggen hem na het hart. Als broedzorgcoördinator heeft hij zich ook uitdrukkelijk ingezet voor andere vogelsoorten. Zijn ervaring in de metaal- en betonsector kwam goed van pas bij allerhande klussen voor de wacht. Op de ledenvergadering is hij door voorzitter Tjeerd Hiemstra van harte bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de wacht en uiteraard was er een kleine attentie in de vorm van een vleespakket.  

Pieter Imke de Vries is bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur van de wacht. Daarmee zijn we als bestuur weer compleet.

Drone

Op onze ledenvergadering zijn ook onze plannen toegelicht voor de aanschaf van een drone. De slogan van de BFVW is al jaren een 'fleanende takomst' voor de weidevogels. In dat toekomstbeeld pas ook het gebruik van drones in de nazorg. De BFVW heeft hier inmiddels al behoorlijk ervaring mee opgedaan. Een weidevogeldrone is voorzien van zowel een foto- als warmtebeeldcamera. De sofware wordt steeds verder doorontwikkeld, zodat het systeem op termijn ook zelf nesten en vogels herkent. De voordelen van een drone zijn onder meer:

  • In een relatief kort tijdsbestek kunnen grote percelen weiland worden afgezocht.
  • Verhoudingsgewijs weinig verstoring.
  • Ook andere dieren (bijv. jonge reeën) zijn goed zichtbaar.
  • De combinatie van zoeken en vliegen met drones spreekt ook de nazorgers van de toekomst, de jeugd, beter aan.

Als bestuur zijn we nu bezig met het opstellen van een projectplan. Een weidevogeldrone kost circa 15.000 euro. Zo'n groot bedrag hebben we als vereniging gewoonweg niet. Om het te kunnen bekostigen zijn we afhankelijk van fondsen/subsidieverstrekkers. Deze maand gaan we verschillende fondsen aanschrijven en proberen te overtuigen.

Om met een drone te mogen vliegen is een certificaat verplicht. Bestuursleden Marten, Nanne, Tjeerd en Jitze volgen de cursus drone-piloot. Naast de theorie (pittige kost!) zijn er twee praktijkochtenden om het vliegen onder de knie te krijgen. De eerste praktijkochtend, gehouden in ons eigen rayon bij Mts. de Vries, hebben de mannen inmiddels achter de rug. De reacties zijn uitermate positief! Nesten en broedende vogels waren uitstekend zichtbaar.

 

 

 

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden