Nieuws

Fûgelwacht Aldwâld - De Koai

In De Koai zijn twee plasdrasgebieden aanwezig. Dit jaar aangevuld met vernatting van greppels en weiland met onze eigen mobiele pomp. Verder is er een strook weiland 'zwart' gemaakt (gerotord). Op de foto's hieronder zie u De Koai. 

De Koai

           

Plasdrasgebieden trekken altijd vogels. Niet alleen weidevogels kunnen er terecht ook de kleinere boerenlandvogels struinen graag langs de waterlijn op zoek naar insecten. De foto's onder dit artikel zijn alle gemaakt in De Koai, u ziet achtereenvolgens:

  • gele kwikstaart (het zeldzamere broertje van de witte kwikstaart)
  • kleine plevier + witte kwikstaart
  • graspieper en gele kwikstaart
  • span opspattende slobeenden
  • bergeenden
  • ree
  • grutto

 

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden