Nieuws

Fûgelwacht Aldwâld - Drukte van belang bij de Sânwielen

Het is dan ook een drukte van belang bij de Sânwielen. Oeverzwaluwen vliegen (laag boven het water) af en aan op zoek naar insecten. Maar niet alleen de oeverzwaluwen weten de Sânwieten te vinden. Ook is er een verscheidenheid aan watervogels (wilde eenden, kuifeenden, bergeenden, futen, ganzen etc.). Op de graspercelen rond de Sânwielen worden schapen geweid..... en waar vee is zijn insecten. Dat in combinatie met de drassige randen maakt dat ook typische weidevogels als kievit en scholekster er vaak zijn te zien. En met een beetje geluk ziet u ook de kuikens van de weidevogels, want die nemen ze graag mee naar dit voedselrijke stekje.

In de rietkragen rondom de Sânwielen zijn onder meer (kleine) karakieten en rietgorsen te vinden. Beide maken kunstige nestjes. Op de foto hieronder een nestje van de rietgors (reidmosk), gevonden door Tjeerd Hiemstra van onze wacht.

 

 

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden