Nieuws

Fûgelwacht Aldwâld - Foarjier

De eerste nestjes van de ljip zijn al weer enkele weken terug gevonden, zo langzamerhand komen de jongen uit. In de Westereagen en de Warren zijn de eerste pyken al waargenomen. Is een nestje uitgekomen, dan vinden we als nazorgers meestal nog wat eierschilvers in het nest terug. Soms treft het bij controle van een nest dat de jongen net uitkomen.

Nu we iets verder in de tijd komen raken ook de grutto en scholekster aan de leg. In de Westereagen zijn de eerste eieren gevonden van de grutto en in de Dellen van de scholekster.

Ook jonge hazen zijn al weer gesignaleerd. Vertrouwend op hun schutkleur blijven de jonge hazen lange tijd doodstil zitten. Het haasje op de foto hieronder lag in het maïsland van Dijkstra, direct naast de sportvelden.

 

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden