Nieuws

Fûgelwacht Aldwâld - update neisoarch 2023

Het nazorgsezoen 2023 is alweer bijna een maand onderweg. De eerste ljip-aaien in ons rayon zijn rond 26 maart gevonden. Met een broedduur van circa 26 dagen betekent dit dat we komende week de eerste kuikens kunnen verwachten.

Ook de skriezen zijn inmiddels aan de leg, al zitten ze nog niet allemaal 'te plak'. Het eerste nest dat we vonden dateert van 4 april, dat bleek een erg vroege vogel. Ook in de wachten rondom ons duurde het nog bijna een week voordat daar nesten van de skries zijn ingevoerd in het BFVW-monitoringssysteem. De skries nestelt later dan de ljip. Daartegenover staat dat de broedduur bijna een week korter is. Dit geldt (in mindere mate) ook voor de tsjirk, waarvan we de eerste nesten op 16 april hebben ingevoerd. Tot slot is er dan nog de strânljip. Hiervan verwachten we binnenkort de eerste legsels in ons rayon. De strânljip broedt bijna net zo lang als de ljip wat betekent dat we zo'n beetje eind mei de kuikens mogen verwachten.

Vooralsnog hebben we weinig last van predatie. Ook het weer laat ons niet in de steek. De landerijen zijn behoorlijk nat van de vele regen. Voor de weidevogels is dit ideaal voor het zoeken van voedsel. Tegelijkertijd is het niet extreem koud. Weidevogelkuikens eten in het begin met name insecten. Nu de eerste kuikens uitkomen mogen er nog wel wat zonuren bij....., dat is goed voor de insectenstand en daarmee het voedselaanbod voor de kuikens.

Op de foto's:

1 - Robin Weiland (nieuwe nazorglid binnen onze wacht) voert een ljppenêst in met de BVFW-app.

2 - nest ljip

3 - nest skries (eieren olijfgroen)

4 - nest tsjirk (eieren kleiner en puntiger dan van de ljip)

  

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden