Nieuws

Fûgelwacht Aldwâld - Yntusken yn 'e Warren

De beide plasdrasgebieden in De Warren werpen hun vruchten af. Het plasdras in combinatie met beheersland maakt dat De Warren steeds meer in trek zijn.

De predatie in De Warren blijft op dit moment binnen de perken. Inmiddels hebben we er behoorlijke aantallen van de kievit (ljip) en tureluur (tsjirk) en ook de grutto (skries) en de scholekster (strânljip) beginnen te broeden. Ook zijn er behoorlijke aantallen eenden, waaronder meerdere paren slobeenden (slob) en daarnaast de krakeend (eastein) en de wilde eend (wylde ein).

Ruim een maand terug is er 'rûge dong' over het beheersland gebracht. Goed voor flora en fauna én zoals is te zien op de onderstaande foto's ook nog eens zeer in trek als nestmateriaal voor de weidevogels.

Op de foto's achtereenvolgens:

  1. ljippepyken
  2. nest ljip
  3. nest tsjirk
  4. nest strânljip
  5. nest skries
  6. nest slob
  7. nest eastein (net aan de leg) 

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden