Nieuws

Fûgelwacht Aldwâld - Seefûgels

In het voorjaar van 2019 werden de eerste kokmeeuwen gesignaleerd op het eilandje in het plas-drasgebied van Mts. Lieuwes. De kokmeeuw is een koloniebroeder. Dat jaar zijn er 16 nesten/broedparen geteld. De meeuwen hebben het er kennelijk naar de zin. Het jaar daarop in 2020 was het aantal broedparen al toegenomen naar ruim 50. We dachten dat daarmee het maximale aantal wel was bereikt, maar niets blijkt minder waar. Afgelopen voorjaar 2021 stond de teller op circa 100 broedparen!

Een kolonie van een dergelijke omvang zorgt voor mooie fotobeelden, maar levert tegelijkertijd veel onrust op in het gebied. De kluut (23 nesten in 2018) is inmiddels verdwenen. En ook het aantal visdiefjes neemt af. Weidevogels hebben op zichzelf nauwelijks iets te vrezen van deze kleinere meeuwensoort, maar de drukte en onrust die een kolonie van deze omvang met zich mee brengt...daar zijn de weidevogels niet bij gebaat.

Op de foto's, genomen op 11 juni van het afgelopen jaar, ziet u de meeuwen met de al uit de kluiten gewassen jongen. Hier en daar ziet u tussen al deze meeuwen nog enkele (broedende) visdiefjes, herkenbaar aan de gevorkte staart en rode snavels en poten.

 

Lid worden van onze vogelwacht

Nu lid worden